Jak co roku 18 września uroczyście obchodziliśmy dzień naszego patrona Świętego Stanisława Kostki. Centralnym punktem była Eucharystia odprawiona w Bazylice Katedralnej pod przewodnictwem Biskupa Jana Piotrowskiego. Wygłosił on również homilię, w której podkreślił rolę autorytetów w życiu młodego człowieka. Zachęcał do wzorowania się na Świętym Stanisławie Kostce. Uroczystość uświetnili swoją obecnością absolwenci oraz członkowie Towarzystwa Szkoły Katolickiej w tym Prezes Stanisław Bujak. Podczas mszy świętej uczniowie klas pierwszych liceum złożyli ślubowanie na historyczny sztandar i tym samym dołączyli do wspólnoty szkolnej. Na zakończenie Ksiądz Dyrektor wręczył nagrody uczniom, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w minionym roku szkolnym i w szczególny sposób wyróżnili się swoją postawą. Nagrodę Dyrektora otrzymali: Wiktoria Molak uczennica klasy VI oraz Piotr Paździerz uczeń klasy VII. Stypendium otrzymali: Magdalena Pełka i Jakub Adamczyk  uczniowie klasy VII. Na koniec uroczystości Ksiądz Dyrektor poświęcił  obraz przedstawiający ostatnią wieczerzę ofiarowany szkole przez Pana Tomasza Boguckiego.  Skip to content