Italy through its culture, traditions, tastes and music

W dniu 23 września grupa uczniów z klas: VII a, VII b, VIII a oraz VIII b pod opieką pani Małgorzaty Pietrzykowskiej i pani Katarzyny Bień uczestniczyła w warsztatach kulturowo- językowych, które odbyły się w Muzeum Dialogu Kultur – Muzeum Narodowym. Wydarzenie to zostało zorganizowane przy współpracy Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Warsztaty prowadziły panie Adriana Ardelean i Amina Saleem odbywające staż w Muzeum Narodowym w Kielcach w ramach projektu TALENTI NEODIPLOMATI 2019 – Fondazione CRT Torino.   Dzięki temu spotkaniu mogliśmy włączyć się w obchody Europejskiego Dnia Języków. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z kulturą, tradycjami,  kuchnią Włoch, a także życiem codziennym mieszkańców, ich pasjami i zamiłowaniem do sportu. Spotkanie dało nam możliwość  uzyskania wielu odpowiedzi  na temat podobieństw między kulturą Polski i Włoch. Panie prowadzące uczyły nas podstawowych zwrotów z języka włoskiego. Były też włoskie piosenki i warsztat plastyczny pt. Maska Wenecka, który zakończył się pamiątkowym zdjęciem. Skip to content