Zobaczyć świat. Kino dokumentalne w edukacji to temat szkolenia dla nauczycieli, które odbyło się 8 marca 2018r. w Pracowni Filmoteki Szkolnej w  Kielcach.

Nauczyciele i wychowawcy z województwa świętokrzyskiego  mogli dowiedzieć się, jak wykorzystać  filmy dokumentalne na zajęciach lekcyjnych i wychowawczych. Dodatkowo Wędrująca Filmoznawczyni dr Natalia Gruenpeter  – przedstawiła świat widziany oczami kobiet-reżyserek w związku z okolicznościowym świętem.

Celem warsztatów było pogłębienie wiedzy o dokumencie (w tym o rozpoznawaniu najważniejszych cech kina dokumentalnego) oraz  doskonalenie umiejętności posługiwania się  narzędziami  analizy i interpretacji potrzebnymi  w edukacji.

Nauczyciele podkreślali  w dyskusji, że filmy dokumentalne oferują uczniom  unikalny wgląd w rzeczywistość i są doskonałym punktem wyjścia dla zajęć edukacyjnych, ponieważ wzbudzają kontrowersje, wywołują dyskusje i zderzają różne punkty widzenia. W związku z tym wypracowali  różne pomysły pozwalające włączyć film dokumentalny do programu nauczania różnych przedmiotów, np. języka polskiego, godziny wychowawczej, historii i WOS-u.

                                                                                  Oprac. Anna KarpSkip to content