Temat: Zobaczyć świat. Kino dokumentalne w edukacji

Termin: 8 marca 2018r. (3h) od 13.00 do 16.00.

Miejsce: Pracownia Filmoteki Szkolnej  w Katolickim LO im. św. Stanisława Kostki w  Kielcach

Adresat:  wychowawcy i nauczyciele – pasjonaci filmu (wszystkie poziomy edukacyjne)

Program:

1.      Jak wykorzystać  filmy dokumentalne na zajęciach lekcyjnych i wychowawczych?

2.      Świat widziany oczami kobiet. Kobiety w dokumencie.

3.      Organizacja sieci nauczycieli.

Cel warsztatów:

– pogłębienie wiedzy o dokumencie, rozpoznanie najważniejszych cech kina dokumentalnego oraz udostępnienie  narzędzi analizy i interpretacji potrzebnych w edukacji;

– przybliżenie dorobku  polskiego kina dokumentalnego, przede wszystkim filmów z ostatnich lat;

– wskazanie ścieżek edukacyjnych pozwalających włączyć film dokumentalny do programu nauczania różnych przedmiotów, np. języka polskiego, godziny wychowawczej, historii, fizyki.

ž    Filmy dokumentalne oferują widzom unikalny wgląd w rzeczywistość, która na co dzień jest niewidoczna. Pozwalają zobaczyć świat przefiltrowany przez wrażliwość dokumentalisty i są doskonałym punktem wyjścia dla zajęć edukacyjnych, ponieważ wzbudzają kontrowersje, wywołują dyskusje i zderzają różne punkty widzenia.

Prowadząca:

Natalia Gruenpeter – doktor nauk humanistycznych, absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Autorka książki „A jak Araki” (2017), laureatka głównej nagrody na pracę doktorską z dziedziny współczesnej humanistyki (2015). Zajmuje się kinem amerykańskim, związkami filmu i fotografii, problematyką czasu i pamięci w kulturze wizualnej. Pracę badawczą łączy z działalnością edukacyjną, współpracuje z Filmoteką Szkolną.

Szkolenie potwierdzone zostanie stosownym zaświadczeniem.

Zgłoszenia zainteresowanych nauczycieli  proszę przesyłać do 7  marca 2018 r. na adres mail: akarp22@wp.pl

Wydarzenie realizowane w ramach programu Filmoteka Szkolna prowadzonego przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki FilmowejSkip to content