Konkurs Jasełek i Przedstawień Wigilijnych

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA we współpracy z MUZEUM ZABAWEK organizuje XV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JASEŁEK I  PRZEDSTAWIEŃ  WIGILIJNYCH

           

Katolicka Szkoła Podstawowa wierna ideałom i tradycjom kultury polskiej  i chrześcijańskich korzeni organizuje  Konkurs Jasełek i Przedstawień Wigilijnych, którego celem jest rozwijanie wrażliwości muzycznej i teatralnej oraz  zainteresowanie uczniów szkół podstawowych Polską tradycją związaną ze Świętami Bożego Narodzenia. 

           

 

  Cele:

  • upowszechnianie i popularyzowanie bogactwa tematyki Świąt Bożego Narodzenia
  • rozwijanie aktywności artystycznej związanej z przeżywaniem okresu kolędowego
  • umożliwienie zespołom twórczej konfrontacji
  • rozpowszechnienie formy Jasełek wśród dzieci szkół podstawowych.

 

                         REGULAMIN KONKURSU

 

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie przedszkola i szkół podstawowych. 

 2.  Zgodnie z sugestiami,  prezentacje mogą być w jednej grupie wiekowej lub łączone z klas 

       młodszych 0-III  i starszych z IV-VIII z  przewagą uczestników z danej grupy.

      W przypadku braku wyraźnego określenia na grupę wiekową  lub w przypadku, kiedy

       uczestników z danej grupy wiekowej jest niewystarczająco ( minimum 4), Jury będzie

       oceniać bez podziału na kat. wiekową.  

 3. Szkoła może wystawić jeden lub dwa zespoły .

 4. Ze względu na lokalizację : salę ze sceną –  nie ma bariery ilościowej uczestników.

5. Forma występu dowolna, ale zgodna  z tematem w założeniu głównym.

    Optymalny czas prezentacji  30 – 40 minut   

 6. Organizatorzy zapewniają:  dekorację – ogólny wystrój sceny/ dopuszczalne

    własne drobne rekwizyty lub elementy dekoracyjne przenośne/, nagłośnienie :

    mikrofony, sprzęt muzyczny: magnetofon, odtwarzacz CD, syntezator.

 7. Kryterium oceny:

    * układ programu i jego spójność

  * interpretacja

  * ogólny wyraz artystyczny

  * emisja głosu i dobór repertuaru / dotyczy występujących kolęd i pastorałek/

  * stroje i elementy gry aktorskiej

 8. Prezentacje oceniać będzie profesjonalne Jury.

 9. Zgłoszenia  na wypełnionej karcie  przyjmowane będą w terminie  do  18.01.2020 r.

     Planowany konkurs odbędzie się     22.01.2020 r. g. 9.00                    

10. Przy zgłoszeniu należy podać następujące dane: pełną nazwę szkoły,

      imię i nazwisko opiekuna/ów, (koniecznie telefon kontaktowy – komórka)

      nazwę grupy i liczbę wykonawców, ewentualnie  tytuł przedstawienia, czas trwania oraz

     zapotrzebowanie na sprzęt. Osoba odpowiedzialna: Barbara Barwińska , tel. 600-950-970

                               e-mail: barbara-art@ o2.pl ,

11.  O dokładnym terminie prezentacji  powiadomimy uczestników telefonicznie .    

12. Grupy teatralne otrzymają dyplomy okolicznościowe , każdy z opiekunów podziękowanie

 

Organizatorzy i pomysłodawcy konkursu:                                                                            mgr Barbara Barwińska,   mgr Magdalena Miążek

 

                Spodobał Ci się wpis? Chcesz się nim podzielić ze znajomymi? Udostępnij go!

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on email
Skip to content