OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Sługi Bożego o. Ludwika Wrodarczyka OMI doczekał się drugiej edycji. Konkurs został zainaugurowany z okazji stulecia obecności w Polsce Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

Sługa Boży o. Ludwik Wrodarczyk OMI był polskim oblatem i męczennikiem chrześcijańskim. Urodził się on w Radzionkowie 25.08.1907r. Należał do Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Został odznaczony medalem oraz dyplomem „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata” przyznawanym przez Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Yad Vashem w Jerozolimie za ratowanie Żydów. Męczennik otrzymał również Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Jego kapłańska posługa w Okopach na Wołyniu stanowi doskonały wzór dla wszystkich chrześcijan. Misjonarz kochał dzieci, miał bardzo dobry kontakt z młodzieżą, pomagał sierotom, ukrywał Żydów prześladowanych w latach okupacji hitlerowskiej. W jednym z listów do rodziny napisał: „(…) On (Bóg) nie patrzy na wielkość czynów, ale na naszą dobrą wolę, na nasze serca, na intencję”. Oblat otrzymał miano „patrona na czas pandemii” na Ukrainie, ponieważ z wielkim poświęceniem niósł pomoc chorym i umierającym w czasie epidemii czerwonki i tyfusu, która miała miejsce w 1942r. Niezwykła historia życia Sługi Bożego o. Ludwika Wrodarczyka OMI inspiruje reżyserów filmowych. W 2017r. na zlecenie Urzędu Miasta Radzionkowa powstał film dokumentalny pt. „Z Radzionkowa na ołtarze” w reżyserii Kamila Niesłonego i Macieja Marmoli. Męczennik został również jednym z bohaterów filmu pt. „Wierzyć” opartego na scenariuszu superiora o. Pawła Wyszkowskiego OMI, który podejmuje tematykę prześladowań za wiarę na Ukrainie. Generalnym producentem jest katolicka telewizja “EWTN Ukraina” na czele z jej dyrektorem o. Aleksandrem Zielińskim OMI. Sługa Boży o. Ludwik Wrodarczyk OMI był również patronem radzionkowskiego gimnazjum.

Honorowy patronat nad Konkursem objęli Burmistrz Miasta Radzionkowa dr Gabriel Tobor oraz Prowincjał Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Polsce o. prof. UAM dr hab. Paweł Zając OMI. Patronat duchowy objęli Superior Misji „sui iuris” w Turkmenistanie o. Andrzej Madej OMI oraz Delegatura Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Ukrainie i w Rosji na czele z Superiorem o. dr. Pawłem Wyszkowskim OMI. Oficjalnym organizatorem wydarzenia jest Szkoła Podstawowa nr1 im. Adama Mickiewicza w Radzionkowie. Inicjatorkami pierwszej edycji konkursu były nauczycielka dyplomowana religii katolickiej śp. mgr Maria Kielar – Czapla (sekretarz i koordynator) oraz mgr filologii polskiej Dagmara Nawratek (pomysłodawczyni konkursu dbająca o jego oprawę medialną). Charakter wydarzenia nie zmienił się.

– Ideą konkursu jest kształtowanie wrażliwości artystycznej u dzieci i młodzieży oraz pielęgnowanie pamięci o Słudze Bożym o. Ludwiku Wrodarczyku OMI, który wiedział, jak ważny jest wzajemny szacunek i pokój na świecie. Pomagał wszystkim ludziom bez względu na ich narodowość oraz wyznanie. Misjonarz powtarzał: „Jest jeden Bóg dla wszystkich ludzi i musimy wszyscy żyć zgodnie” – mówi koordynatorka drugiej edycji konkursu Dagmara Nawratek.

Większość wierszy biorących udział w pierwszej edycji konkursu dotyczyła sylwetki o. Ludwika Wrodarczyka OMI. Organizatorzy podkreślają więc, że czekają nie tylko na wiersze opisujące męczennika. Tematyka konkursu jest bardzo szeroka. Należy w dowolny sposób zainspirować się wartościami chrześcijańskimi, jakie wyznawał o. Ludwik. Wymieniła je w regulaminie konkursu śp. mgr Maria Kielar-Czapla: wyznaczanie szczytnych celów i wytrwałość w dążeniu do ich realizacji, dobroć, miłość do bliźniego i traktowanie wszystkich ludzi jednakowo bez względu na ich narodowość oraz wyznanie, ofiarowanie pomocy potrzebującym (dostarczanie leków i mikstur przyrządzanych własnoręcznie z ziół zebranych na okopowskich łąkach), okazywanie współczucia biednym i chorym, ofiarność jako skłonność do największych poświęceń, umiłowanie modlitwy, a także wielbienie Boga oraz Najświętszego Sakramentu, w obronie którego oddał życie.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 9. do 19. roku życia. Konkurs jest skierowany do osób piszących w języku polskim, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Każda osoba biorąca udział w konkursie może nadesłać od jednego do trzech wierszy własnego autorstwa, które nie były nigdzie publikowane ani nagradzane. Zgłoszenia należy przesyłać do 17 października 2021r. na adres: ogolnopolskikonkurspoetycki@gmail.com. Do zgłoszenia należy dołączyć dane autora oraz oświadczenie, którego treść znajduje się w regulaminie: https://ogolnopolskikonkurspoetycki.blogspot.com/p/regulamin.html. Organizatorzy zachęcają nauczycieli oraz bibliotekarzy do przysyłania prac uzdolnionych uczniów. Bibliotekarze oraz nauczyciele uczestników nagrodzonych i wyróżnionych otrzymają podziękowania za pracę na rzecz rozwijania wrażliwości artystycznej u dzieci i młodzieży oraz za kształtowanie właściwych postaw wśród młodego pokolenia. Nauczyciele i bibliotekarze, którzy nadeślą zgłoszenia minimum pięciu Uczestników (bez względu na to, czy któryś z nich zostanie nagrodzony) również otrzymają podziękowania za przygotowanie dzieci do konkursu.Spodobał Ci się wpis? Chcesz się nim podzielić ze znajomymi? Udostępnij go!

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on email
Skip to content