Pierwsze spotkanie z dr Natalią Gruenpeter z Instytutu  Filmu i Nowych Mediów Uniwersytetu Śląskiego odbyło się w 26 października 2016 r.  Filmoznawczyni skupiła się na  języku filmu i pojęciach filmowych, ilustrując  je wybranymi przykładami z historii kina polskiego. Spotkanie, w którym wzięło udział  czterdziestu uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych w regionie świętokrzyskim przyniosło dla niektórych uczestników wymierne efekty, w tym dla naszej uczennicy z IIA LO Dominiki Parkity, która zakwalifikowała się do drugiego etapu OWoFiKS.  Aby przejść dalej, musi przygotować pracę w formie fotokastu realizującą przewodnie hasło olimpiady: „Kino przywracające pamięć historyczną”. Ponadto powinna się wykazać pogłębioną wiedzą o kinie powszechnym i polskim, a także wykazać się umiejętnością analizy scen filmowych i analizą plakatu filmowego.

Właśnie analizie scen filmowych poświęcone było drugie spotkanie przedolimpijskie, które odbyło się 3 stycznia 2017r. w Pracowni Filmoteki Szkolnej. Prowadził je znany filmoznawca z Uniwersytetu Jagiellońskiego i kielczanin z pochodzenia, dr Piotr Kletowski.  Wykładowca dokonał  przeglądu kina gatunków pod kątem warsztatu filmowca, analizując wnikliwie wybrane sceny kina polskiego i obcego. Na szczególne miejsce zasłużyły w jego wykładzie  przykłady z przedwojennego okresu kina światowego: „Pancernik Potiomkin” czy „Triumf woli ”, a także kultowe sceny kina polskiego, szczególnie te z twórczości Andrzeja Wajdy: „Popiół i diament” czy „Kanał”.  

Wykład był znakomitym warsztatem analizy nie tylko dla uczestników przygotowujących się do drugiego etapu, ale także dla zgromadzonych na sali maturzystów i uczniów naszego liceum, bowiem elementy wiedzy o filmie są wpisane w podstawę programową  języka polskiego.

Anna Karp

Liderka Filmoteki Szkolnej



Skip to content