Pierwszy egzamin  ósmoklasisty dał nam wielkie powody do radości. Średnie wyniki szkoły z każdego przedmiotu osiągnęły stanin NAJWYŻSZY 🙂 Przekroczyliśmy średnie  miasta, województwa i kraju o kilkanaście procent 

Gratulujemy uczniom i nauczycielom!!!Skip to content