51c669f36a1259967a1fa92036138d05

29 listopada 2018 r. Delegacja młodzieży Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej wraz pocztem sztandarowym wzięła udział w uroczystościach upamiętniającch wybuch powstania listopadowego. Pod krzyżem powstańczym u zbiegu ulic Zagórskiej i Źródłowej, gdzie w 1831 r. Rozstrzelani zostali powstańcy przez wojska rosyjskie odbyła się akademia na którą złożyła się prelekcją historyczna, przemówienia i część artystyczna. Na koniec uczestnicy złożyli wieńce i zapalili znicze przy pomniku.Skip to content