Radonowa Mapa Polski

W bieżącym roku szkolnym uczniowie biorący udział w zajęciach koła fizycznego przystąpili do projektu Szkolna Radonowa Mapa Polski. Do projektu przystąpiło 48 szkół z całej Polski. Realizowany był on przez Fundację Forum Atomowe w partnerstwie z firmą Radonova oraz Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Celem projektu było zwiększenie świadomości występowania naturalnych źródeł promieniowania jonizującego w szczególności wpływu radonu na zdrowie oraz zapoznanie uczniów z zagadnieniami związanymi z dozymetrią promieniowania i ochroną radiologiczną. Radon jest naturalnie występującym promieniotwórczym gazem szlachetnym. Znajdziemy go w powietrzu, glebie i wodzie.

Projekt podzielony był na kilka etapów. W szkole zostały wykonane pomiary specjalnymi detektorami radonu, które następnie zostały wysłane do specjalistycznego laboratorium firmy Radonova w Szwecji, gdzie zostały odczytane zgodnie z akredytowaną procedurą. Wyniki pomiarów zostały naniesione na mapę Polski i powstała mapa stężenia radonu w powietrzu na bazie ok. 200 punktów pomiarowych. W ten sposób została utworzona Szkolna Radonowa Mapa Polski. Dostępna jest ona w formie interaktywnej na stronie internetowej projektu, a także w postaci plakatu.

https://forumatomowe.org/szkolna-radonowa-mapa-polski/Spodobał Ci się wpis? Chcesz się nim podzielić ze znajomymi? Udostępnij go!

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on email
Skip to content