wedrujacy_filmoznawca_lo

W bieżący roku szkolnym rusza  pierwsza interdyscyplinarna olimpiada skierowana do  młodzieży licealnej. Dlatego właśnie  26 października br. w Pracowni Filmoteki Szkolnej  odbyły się zajęcia  przygotowujące do Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej. Warsztaty  dla  uczniów i nauczycieli z Kielc i okolic  prowadziła dr Natalia Gruenpeter –Wędrujący Filmoznawca. Zagadnienia, które wzięła na warsztat wykładowczyni, rozwijały hasła z programu Olimpiady:

·      Rozwój rodzajów i gatunków filmowych w różnych okresach historycznych,
·      Kino autorskie a kino gatunków,
·      Środki filmowego wyrazu,
·      Wzajemne relacje popkultury i filmu,
·      Wpływ estetyki nowych mediów na język filmu.

Zajęcia dla uczniów  miały formę warsztatów,  na których  poruszone zostały  wybrane zagadnienia z broszury informacyjnej olimpiady. Formuła krótkich wykładów teoretycznych na przemian z ćwiczeniami i zadaniami praktycznymi miała na celu utrwalenie i uporządkowanie wiedzy o kinie oraz zdobycie nowych umiejętności analitycznych i poszerzenie wiedzy o tradycyjnych i nowych mediach.

Anna KarpSkip to content