W bieżący roku szkolnym rusza  pierwsza interdyscyplinarna olimpiada skierowana do  młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. W celu przybliżenia i popularyzacji olimpiady 26 października br. w godz. 12.30 – 15.30 w Pracowni Filmoteki Szkolnej w Katolickim LO im. św. Stanisława Kostki w Kielcach odbędą się warsztaty  dla  uczniów i nauczycieli województwa świętokrzyskiego. Pierwsza część w godz. 12.30 do 14.30  skierowana jest do  uczniów i nauczycieli,  druga część od  14.30 do  nauczycieli.

Zajęcia dla uczniów będą miały formę warsztatów,  na których  poruszone zostaną wybrane zagadnienia z broszury informacyjnej olimpiady. Formuła krótkich wykładów teoretycznych na przemian z ćwiczeniami i zadaniami praktycznymi ma na celu utrwalenie i uporządkowanie wiedzy o kinie oraz zdobycie nowych umiejętności i poszerzenie wiedzy.

Część zajęć skierowana do nauczycieli skupiać się będzie na przybliżeniu wybranych zagadnień filmoznawczych  i kluczowych terminów poprzez pracę z fragmentami filmów z pakietu Filmoteki Szkolnej.

 Zagadnienia:

·      Rozwój rodzajów i gatunków filmowych w różnych okresach historycznych,

·      Kino autorskie a kino gatunków,

·      Środki filmowego wyrazu,

·      Wzajemne relacje popkultury i filmu,

·      Wpływ estetyki nowych mediów na język filmu.

Warsztaty poprowadzi Natalia Gruenpeter – doktor nauk humanistycznych; praca doktorska na temat  związków wczesnego kina i fotografii; animatorka kultury i edukatorka; aktualnie pracuje na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, gdzie prowadzi zajęcia ze studentami; należy do sieci Wędrujących Filmoznawców Filmoteki Szkolnej. Warsztaty odbywają się w ramach programu Filmoteka Szkolna prowadzonego przez Filmotekę Narodową przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Zgłoszenia zainteresowanych uczniów i nauczycieli  należy przesyłać do 24 października br. na adres: akarp22@wp.pl

Więcej informacji o Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej: http://www.fn.org.pl/pl/page/449/olimpiada-wiedzy-o-filmie-i-komunikacji-spolecznej.html

Zapraszam nauczycieli i uczniów,

Anna Karp

Liderka Filmoteki SzkolnejSkip to content