Święto Patrona Szkoły

Święto ku czci Patrona Szkoły Św. Stanisława Kostki przebiegało w tym roku nieco skromniej niż w poprzednich latach. Przeżywaliśmy je w małych grupach podczas Mszy Świętych. Ksiądz Biskup Jan Piotrowski łącząc się z nami duchowo sprawował Mszę Św. za społeczność Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej przed ołtarzem Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej o godz. 6.30. W swojej homilii i słowach powitania zwrócił się bezpośrednio do uczniów, rodziców i pracowników szkoły. Poniżej zamieszczamy tekst homilii:

Katedra, 18 września 2020

   Z kaplicy Matki Bożej Łaskawej w naszej katedrze pozdrawiam całą społeczność Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej im św. Stanisława Kostki.     Pozdrawiam słuchaczy diecezjalnego radia eM i wszystkich tworzących eucharystyczną wspólnotę. Ta diecezjalna instytucja wychowawcza od 1923 r., której los nie oszczędził trudności, dziś przeżywa swoje święto patronalne, a jest to święto uczniów i nauczycieli, wychowawców i rodziców, personelu administracyjnego i technicznego, a także jej absolwentów i przyjaciół. Dlatego podczas Eucharystii przez wstawiennictwo patrona szkoły św. Stanisława Kostki dziękujemy Bogu i ludziom za ich oddanie i wierną miłość do tej placówki wychowawczej.

   Naszą szansą jest ubogacający nas w dobrem dar łaski otrzymanej na chrzcie św. Wszyscy, dorośli jak i dzieci, są w stanie rozwijać się w tym co dobre, jeśli trwają w Bożej nauce. Ta zaprasza nas do zachowania przykazania miłości Boga i bliźniego. Miłość bowiem pokonuje pychę i to, co z niej wypływa, a więc niemiły zapach zła i ludzkiej pożądliwości (por. 1J 2,12-17). Miłość Boga i bliźniego jest najlepszą przewodniczką po drogach życia. Pan Jezus jako człowiek żył w rodzinie Józefa i Maryi. Spełniał czynności domowe, był nawet na pielgrzymce w Jerozolimie, gdzie odkrył swoją misję Syna Bożego, posłanego przez Ojca, aby światu objawić Bożą miłość (por. Łk 2, 41-52). 

    Św. Stanisław Kostka patron naszego Zespołu Szkól Katolickich to nie tyle ktoś niezwykły z dalekiej historii, ale wierny i święty świadek Jezusa Chrystusa. Nie jest nam obcy, ponieważ tak jak i my został uświęcony łaską chrztu św. Ofiarowane sobie dary duchowe oraz talenty pomnożył owocnie. Kiedy bardzo młodo umierał usłyszał od Pana słowa pełne nadziei: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25, 21). Jak wiele było w nim silnej woli, aby pracować nad sobą, nie ulegać temu co złe, a zwłaszcza wpływom środowiska. Kochał Eucharystię, modlił się i szczerym sercem powierzał się Bogu przez Maryję! Zaufanie Bogu dało znać o sobie w życiowej maksymie Świętego: „Wszystko na chwałę Boga”. Temu wyzwaniu był zawsze wierny. Życzę więc całej społeczności naszej szkoły, aby św. Stanisław Kostka uczył was tego co dobre i piękne, szlachetne. Amen!Spodobał Ci się wpis? Chcesz się nim podzielić ze znajomymi? Udostępnij go!

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on email
Skip to content