11 lutego 2019 r. na Starym Cmentarzu w Kielcach przy pomniku „Sybiraków” odbyły się uroczystości upamiętniające deportacje Polaków, które rozpoczęły się  10 lutego 1940 r.

Szkoły Katolickie im. św. Stanisława Kostki reprezentowała delegacja młodzieży z pocztem sztandarowym.  Uczestnicy wysłuchali  historii pierwszych wywózek Polaków i  ich tragicznych losów. Następnie przybyłe delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze przy pomniku ofiar sowieckich represji.

Kolejnym miejscem spotkania był pomnik katyński  na Cmentarzu Partyzanckim, gdzie modliliśmy się za ofiary zbrodni stalinowskiej.

Po uroczystościach poczet sztandarowy Szkół Katolickich udał się do grobu Władysława Gutowskiego zamordowanego w 1943 r. przez niemieckiego okupanta ucznia gimnazjum im. św. Stanisława Kostki. Modlitwą i chwilą refleksji w ciszy oddaliśmy hołd pamięci naszemu wychowankowi. 

 

O sowieckich deportacjach Polaków na Sybir: https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/38700,Na-nieludzka-ziemie-poczatek-sowieckich-deportacji-Polakow-na-Sybir-10-lutego-19.htmlSkip to content